Bal ve Diğer Arıcılık Ürünlerinin AB Ülkelerine İhracatında Yeni Düzenleme Hakkında

AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliğinden Ticaret Bakanlığımıza intikal eden yazıda, Sağlık ve Gıda Güvenilirliği Genel Müdürlüğü (DG SANTE) Gıda, Hayvan ve Bitkilerde Kriz Hazırlıklılığı Direktörü Bernard Van Goethem tarafından insan tüketimine yönelik bal ve arıcılık ürünlerinin (balmumu, arı sütü, propolis veya polen) Birliğe ithalat koşullarının gözden geçirilmesine ilişkin olarak iletilen mektuptan bahisle;

- İnsan tüketimine yönelik bal ve diğer arıcılık ürünlerinin hileli uygulamalara konu olduğu, Birlik tarafından koordine edilen bir eylemin sonuçlarının, Birliğe ithal edilen insan tüketimine yönelik bal ve arıcılık ürünlerinin önemli bir yüzdesinin, yabancı şeker eklenerek tağşiş edildiğini gösterdiği, AB sınırında alınan numunelerin %46'sının uygunsuz olduğundan şüphelenildiği ve kontrol edilen üçüncü ülkelerdeki ihracatçıların %57'sinin, yabancı şekerlerle tağşiş edildiğinden şüphelenilen bal sevkiyatlarını ihraç ettikleri için takibe alındığı,
- İnsan tüketimine yönelik bal ve diğer arıcılık ürünlerinin sevkiyatlarının, halihazırda, (AB) 2022/2292 sayılı Komisyon Yetki Devrine Dayanan Tüzüğün gerekliliklerine uygun olarak, (AB) 2021/405 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nün Ek-I'inde listelenen üçüncü ülkelerden gelmesi durumunda Birliğe girişine izin verildiği,
- Sevkiyatların, (AT) 852/2004 sayılı Tüzükte belirtilen gerekliliklere uygun işletmelerden gelmesi ve (AB) 2020/2235 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nün Ek III Bölüm 45'te belirtilen modele uygun olarak düzenlenmiş bir sağlık sertifikası ile birlikte sunulması gerektiği,
- İnsan tüketimine yönelik bal ve diğer arıcılık ürünlerini ihraç eden işletmelerin üçüncü ülkeler tarafından listelenmesinin, bu sektördeki sahtecilik potansiyelinin ele alınması için önemli bir tedbir olduğu, işletmelerin listelenmesi ve AB hijyen kurallarına uygunluğunun doğrulanması, ithal edilen sevkiyatların izlenebilirliğini ve AB üye ülkeleri tarafından tağşişli ürün ticareti yaptığından şüphelenilen işletmelere yönelik güçlendirilmiş kontrollerin gerçekleştirilmesini kolaylaştırdığı ve bu nedenle Komisyon’un, 15 Eylül 2023 tarihli ve (AB) 2023/2652 sayılı Komisyon Yetki Devrine Dayanan Tüzüğü ile (AB) 2022/2292 sayılı Yetkili Tüzüğün 13 üncü maddesini değiştirdiği,
(AB) 2023/2652 sayılı Tüzüğün, insan tüketimine yönelik bal ve diğer arıcılık ürünlerinin sevkiyatlarının Birliğe ancak (AB) 2017/625 sayılı Tüzüğün 127(3) Maddesi uyarınca hazırlanan ve güncel tutulan listelerde yer alan işletmelerden gönderilmesi, bu işletmelerden elde edilmesi ve/veya bu işletmelerde hazırlanması halinde girebileceğini öngördüğü, söz konusu Tüzüğün AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı tarihten itibaren on iki aylık bir geçiş dönemi (29 Kasım 2024 tarihine kadar) belirlendiği ve bu tarihten sonra listede yer almayan işletmelerden gelen sevkiyatların AB'ye girişine izin verilmeyeceği,
- Uygulamada, üçüncü ülke kuruluşlarını listeleme usulünün, TRACES'in “Kuruluş Değişiklikleri Listeleri” (Establishment Amendments Lists”) modülünde gerçekleştirileceği,
- Geçiş sürecinin mümkün olduğunca sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi ve ülkemizdeki yetkililerin yanı sıra gıda işletmecilerinin de 29 Kasım 2024 tarihine kadar yeni gerekliliklere uymaya hazır olması için ilgililerin bilgilendirilmesinden memnuniyet duyulacağı ifade edilmektedir.

Paylaş:

İlginizi çekebilecek içerikler